Het werkbezoek van de Bredase burgemeester Paul Depla aan de Chinese stad Yangzhou heeft gezorgd voor nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de zustersteden.

In Yangzhou werd afgelopen week gewerkt aan een intentieverklaring om de economische samenwerking tussen deze stad en de regio Breda uit te bouwen.

"En dan speciaal de terreinen van logistiek/haven, agrifood/biobased, toerisme en onderhoud scheepvaart", aldus Depla. "Daarnaast is er oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld op watergebied."

In de delegatie was, naast regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin, ook hogeschool NHTV vertegenwoordigd. Zij bespraken uitwisseling van scholieren en studenten.