SP Breda pleit voor afschaffing van het minimumjeugdloon bij de gemeente. Dit blijkt uit vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De SP stelt dat goed werk beloond moet worden. Op het moment verdient een 23-jarige minimaal 8,70 euro per uur en een 18-jarige 3,96 euro. De partij vindt dit 'een enorm verschil en een ongelijke beloning voor gelijk werk.' Dit moet, in de ogen van de Bredase partij, veranderen.

In de brief aan het college vraagt de SP ook of de gemeente werknemers jonger dan 23 uitbetaalt volgens het minimumjeugdloon. "Is er - met andere woorden - sprake van een ongelijke beloning louter op basis van leeftijd?", schrijft vragensteller Karen Vermariën.

Begroting

De partij vraagt zich af of de gemeente bereid is het goede voorbeeld te geven en het minimumloon te verhogen. De SP wijst hierbij op de maatregelen in andere gemeenten en bedrijven. Als voorbeeld noemt de Bredase partij de gemeente Zwolle, waar dit inmiddels gaat gebeuren. De SP vraagt het college of zij bereid is dit voorbeeld ook te geven. Daarbij wordt wel afgevraagd wat de gevolgen zijn voor de begroting. De SP wil daarom ook weten hoeveel medewerkers onder de 23 jaar bij de gemeente werken.