Wethouder Paul de Beer (D66), net vier weken verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, presenteerde de Bredase begroting, geldend voor de komende vier jaar.

Dat is een jaar langer dan de ‘regeerperiode’ van de huidige coalitie. “Dat is een verplichting van de provincie. Je moet een sluitende begroting hebben voor vier jaar.”

En die is er. Breda houdt zelfs de komende jaren telkens zo’n drie miljoen over. Geld dat De Beer het liefst aan de reserve toevoegt. “Vanwege schommelingen in de Rijksbijdrage.”

“Een begroting die gepresenteerd is van buiten naar binnen”, omschrijft De Beer het nog enigszins cryptisch. Hij bedoelt dat je kunt zien waar het geld aan wordt uitgegeven, in plaats van onder welke afdeling in het gemeentelijk afdeling het valt.

De nieuwe begroting is volgens de wethouder ook "een revolutionaire’aanpak van de lastendruk, de combinatie van OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Die staat voor de komende drie jaar vast", zegt hij.

Daarmee moeten burgers en bedrijven waar ze aan toe zijn. Voor het gemiddelde huishouden betekent dat een minimale daling de komende jaren. Bedrijven gaan iets meer OZB betalen. “Maar omdat we verwachten dat andere gemeenten deze harder laten stijgen, zullen we relatief gezien beter presteren", aldus De Beer.

Garantiebanen 

Verder borduurt het college grotendeels voort op de voorjaarsnota, maar legt het iets andere accenten. Die werden al bij de presentatie van het bestuursakkoord Focus op Vooruitgang aangekondigd. Het Fonds Stedelijke ontwikkeling, waarmee projecten die zorgen voor extra bezoek aan de binnenstad gestimuleerd kunnen worden.  

Verder komen er 715 'garantiebanen' bij en kunnen stadsbezoekers de eerste 15 minuten gratis parkeren in diverse straten binnen de singels.

Bovenop de bestaande middelen zet het college de komende jaren 1,5 miljoen euro in voor sportaccommodaties, 1,5 miljoen euro voor het duurzamer maken van gemeentelijke gebouwen en een miljoen euro voor toezicht en handhaving.

Bekijk hier de begrotingscijfers van Breda