De 196 vluchtelingen in de crisisopvanglocatie in Breda vertrekken vrijdag naar een andere tijdelijke opvanglocatie in Nederland.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) maakt bekend welke locatie dat is, zodra deze bekend is. Breda vangt sinds maandag deze groep vluchtelingen op in het Racketcentrum aan de Terheijdenseweg. 

Vrijdag wordt meteen gestart met opruimwerkzaamheden, zodat het Racketcentrum  zaterdag weer beschikbaar is voor klanten.

"Vanuit het college van burgemeester en wethouders is er veel waardering voor de medewerking en het begrip vanuit de stad en van de ondernemers aan de Sportboulevard in het bijzonder", aldus de gemeente in een persbericht. "Dat maakte het mogelijk de crisisopvang snel te realiseren."

Syrië en Eritrea

In totaal zijn sinds maandagavond 196 mensen opgevangen; waarvan ongeveer de helft gezinnen en de helft alleenstaanden. In totaal betrof het 11 nationaliteiten, waarvan het grootste deel afkomstig uit Syrië en Eritrea. "De opvang is rustig en georganiseerd verlopen", aldus de gemeente.

Zondagavond werd bekend dat het COA gebruik zou maken van het aanbod van de gemeente voor de crisisopvang van vluchtelingen. Vanaf dat moment is gestart met het inrichten van de locatie en het informeren van bedrijven, organisaties en omwonenden. Omstreeks 18 uur werd de eerste bus met vluchtelingen verwelkomd.