De Bredase gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen het met een jaar verlengen van de opvang van asielzoekers.

Dat bleek tijdens de behandeling van het collegevoorstel woensdag. Alle aanwezige fracties ondersteunden unaniem het voorstel van het college.

Yvonne de Heer-Seveke (TROTS/OPA) en GroenLinks gaven beide aan dat het wat hen betreft ook na oktober 2016 zou mogen voortbestaan. "Het blijkt dat het verantwoord en beheersbaar is verlopen het eerste jaar", aldus verantwoordelijk wethouder Patrick van Lunteren. "Dus kunnen we niet anders dan verlengen, vandaar ons voorstel."

Van Lunteren drukte die gehinte verlenging van de bestuursovereenkomst na het tweede jaar de kop in. "We hebben het over de huidige afspraak, dus voor maximaal een jaar. Iets anders is niet aan de orde. Afspraak is afspraak. Daar gaat het nu om en daar blijft het bij. Straks hebben we een andere bestemming voor die plek. Daarover zijn we nog steeds in gesprek."

Maximum

Ook al was iedereen voor, Ton Noorhoff (BOB) benadrukte dat de verlenging voor maximaal één jaar mag zijn. "Dan heeft Breda zijn aandeel wel geleverd." Vervolgens maakte hij de rekensom dat Breda 1 procent van Nederland is. "Al lijkt dat soms meer."

Dirk Uyl van de SP wees op het gebouw en de locatie, die volgens de partij niet optimaal zijn. "Vandaar ook dat twee jaar voor ons maximaal is."

Verlenging

Datzelfde argument gaf Dick Vuijk (Breda’97), die eveneens hamerde op het bestuursakkoord. "Dus verlenging met maximaal een jaar." Ook de VVD gaf aan geen ruimte te zien voor een langere periode dan de voorgestelde verlenging van een jaar. "Afspraak is afspraak."

Sanne Bijlsma (PvdA) gaf aan voor te zijn, waarbij de partij graag wel wil dat het college met het COA in gesprek gaat over hoe met hulpinitiatieven uit de stad. "We hebben het idee dat het COA af en toe fors op de rem trapt."