Park Valkenberg wordt door buurtbewoners en bezoekers ‘s avonds en ‘s nachts als niet prettig ervaren om te verblijven of om door te lopen. 

Dat meldt de burgemeester aan de Bredase gemeenteraad op basis van gesprekken die de politie hield met beide doelgroepen. “Het park wordt als onveilig ervaren.”

Op verzoek van de commissie bestuur bekeek burgemeester Depla opnieuw de mogelijkheid om camera’s te plaatsen in het park. In een uitgebreide brief geeft Depla aan dit te overwegen.

Ongewenst

Zijn belangrijkste argument om - in tegenstelling tot zijn voorganger Van der Velden - mogelijk wel over te gaan tot plaatsing van camera’s is de plaats die het park inneemt als ‘groene toegangsweg tussen station en stadshart’. “Het mijden van het park vanuit onveiligheidsgevoelens staat hier haaks op en is ongewenst.”

Daarom wil Depla als het financieel mogelijk is kijken of er een met camera’s beveiligde looproute van het Zuidplein van het station naar het Kasteelplein kan worden gemaakt.

“Kanttekening is dat deze camera’s niet permanent zullen worden uitgekeken en dus niet direct opvolging kan worden gegeven bij incidenten in het park”, schrijft Depla. “De beelden zullen dus vooral voor opsporing worden gebruikt.”

Maatregelen

In de brief aan de raadscommissie constateert de burgemeester dat de feitelijke veiligheidssituatie in het park de afgelopen jaren niet is veranderd. “Gelet op de gemiddelde aantallen viel het stadspark niet in negatieve zin op wat betreft de veiligheid."Maar, zo schrijft hij, “het is ook niet veiliger geworden ondanks de maatregelen tot nu toe.”

Daarbij gaat het om het aanpassen van het groen, het verbeteren van verlichting en het opleggen van gebiedsverboden.

Het is nog onduidelijk wanneer de camera’s mogelijk geplaatst worden.