AlleeWonen verkoopt de twee - nog in aanbouw zijnde - woonblokken aan de zuidkant van het nieuwe station Breda aan Vesteda. In totaal gaat het om 75 appartementen in de woontorens A en B. 

Na een openbare inschrijfprocedure is Vesteda uit de bus gekomen als de beste bieder.

AlleeWonen had deze woningen voor de economische crisis gekocht van NS Vastgoed.  “Inmiddels is de markt en wetgeving voor corporaties gewijzigd en passen deze woningen beter in de portefeuille van een belegger”, aldus de woningcorporatie in een verklaring.

Woningvoorraad

Het geld dat door de verkoop beschikbaar komt, zet AlleeWonen in ten gunste van de betaalbare woningvoorraad van de corporatie. “Denk aan het betaalbaar houden van de huren, aan onderhoud en renovatie van woningen, nieuwe sociale huurwoningen en ons werk in de wijken en buurten op het gebied van leefbaarheid.”

De appartementen in de woontorens hebben een huurprijs boven 710,68 euro en vallen daardoor niet binnen de sociale huurvoorraad maar in de vrije sector huur. Dit heeft ertoe geleid dat AlleeWonen de woningen in het voorjaar van 2015 – via een openbare inschrijfprocedure - te koop heeft aangeboden aan beleggers.

Appartementen

Bij het nieuwe station van Breda heeft AlleeWonen sinds eind 2014 de 18 appartementen van woontoren D aan de noordkant van het station in verkoop onder de naam SEINBreda. Deze woningen blijven door AlleeWonen verkocht worden.