De Heerlijke Orde van Breda heeft vier nieuwe leden benoemd als lid. Zij worden op 18 oktober om 15.30 uur geïnaugureerd in de Grote Kerk. 

Eric de Bruijn, Joet Elich, Walter van der Garde en Ad Vlemmix zijn voorgedragen aan het bestuur van de stichting vanwege hun bijzondere verdiensten als vrijwilliger voor de Bredase samenleving.

Eric de Bruijn (62) is al meer dan veertig jaar actief bij diverse initiatieven en organisaties, zoals onder andere zijn voorzitterschap bij de Bredase Singelloop, zijn lidmaatschap van de Stedelijke Adviesraad en Stichting Hergebruik en voorzitter van D66 Breda.

Monumentale panden

Joet Elich (61) was penningmeester van Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk, bestuurslid van de Laurentius basisschool en is momenteel bestuurslid van VVV Breda. Sinds vorig jaar is hij commissaris van de NV Stadsherstel Breda, een organisatie die zich inzet voor de restauratie van monumentale panden.

Walter van der Garde (68) heeft zich jaren ingezet voor de Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk, waaronder het opzetten van de exposities Pronk en Praal, Praal en Devotie en Woord en Wapen.

Ook was hij ouderling en kerkvoogd van de Markuskerk. Sinds 2014 is hij bestuurslid van Breda Nassaustad en de Geschied- en oudheidkundige kring ‘De Oranjeboom’ en lid van de initiatiefgroep Viering 350 jaar Vrede van Breda.

Jazzbands

Ad Vlemmix (65) richtte onder andere een aantal jazzbands op en speelde ook in een aantal. Daarnaast is hij oprichter van de jongerenafdeling op van Sociëteit Het Turfschip en twee jaar later Sociëteit de Waterstraat, jongerentheatergroep Hond Bob Zwart, fotovereniging Plata, Fotocafé Noir en Onze V.

Naast deze werkzaamheden is hij bestuurslid van de BN/DeStem Cultuurprijs en de Stadsgalerij.