Gemeente Breda gaat onderzoek doen naar de veiligheid in en rond Breda. Vanaf 10 september kunnen inwoners van de stad hun mening laten horen. Ook andere Baroniegemeenten worden bij dit onderzoek betrokken.

De gemeente gaat het onderzoek uitvoeren door middel van een enquête. Ongeveer 20.000 inwoners krijgen deze vanaf 10 september via de post. Ook 10.000 inwoners van de regiogemeenten, waaronder Aalburg en Baarle-Nassau, wordt gevraagd deze enquête te beantwoorden.

De vragenlijst is een combinatie van de Gemeentelijke Beleidsmonitor en de landelijke Veiligheidsmonitor, die tweejaarlijks worden gehouden. Met deze onderzoeken wil Gemeente Breda onder andere een beter beeld krijgen van de woonomgeving, criminaliteit en het optreden van gemeente en politie.

Daarnaast worden ook vragen gesteld over burgerkracht en de neiging om te verhuizen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research en Dimensus Beleidsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden in mei 2016 op de website van de gemeente geplaatst.