Marianne de Bie en Paul de Beer (D66), Alfred Arbouw en Boaz Adank (VVD), Miriam Haagh (PvdA) en Patrick van Lunteren (SP) zijn woensdagavond in Breda geïnstalleerd als wethouder tot aan de komende verkiezingen.

Het eerdere college struikelde deze zomer in juli. Dat betekende ook dat er deze woensdagavond afscheid genomen werd van wethouders die buiten de boot vielen in de nieuwe coalitie: Bob Bergkamp (CDA), Bernie van den Berg (Breda ‘97) en Selcuk Akinçi (GroenLinks). Met mooie woorden van burgemeester Paul Depla werd zijn uitgezwaaid.

Vertrouwen

Daarvoor ging het over het nieuwe bestuursakkoord Focus op Vooruitgang. Maar eerst gingen de verschillende partijen alsnog in op wat er 16 juli was gebeurd, toen de coalitie klapte nadat GroenLinks het vertrouwen opzegde.

Het was vooral CDA-voorman Peter Elbertse die duidelijkheid wilde krijgen en de bal bij de toenmalige oppositie legde én zijn voormalige partners GroenLinks, SP en PvdA bevroeg over het waarom. Elbertse interrumpeerde, discussieerde en bekritiseerde. “Wij stellen voor de inhoudelijke behandeling volgende week te doen, gezien de korte termijn die we hebben gehad.”

Reces

Elbertse verwees naar de afwezigheid van de fracties van BOB en Breda ‘97. Thierry Aartsen, kersverse fractievoorzitter van VVD, pareerde dat met de opmerkingen dat het reces sinds afgelopen zondag voorbij is.

De CDA voorman noemde het selectief transparant, vaag, want volgens hem zonder concrete doelen, en zonder financiële onderbouwing. Over dat laatste punt struikelde hij even. Er zou geen dekking zijn voor 10 miljoen aan uitgaven, door Elbertse cadeautjes van D66 en VVD genoemd.

Fractiegenoot Els Groeneweg wilde hem te hulp schieten, wat op de hoon van Aartsen kwam te staan. Henk van der Velde (PvdA) pareerde: “Het geld is er pas als de raad akkoord geeft.”

Positief mensbeeld

Uiteraard waren de vier indieners PvdA, SP, D66 en VVD vol lof en lichtten ze nogmaals toe waar en waarom ze elkaar gevonden hadden. “We hebben alle vier een positief mensbeeld”, aldus Van der Velde. “En we hebben gekeken naar wat ons bindt, niet wat ons uit elkaar drijft.”  

Bij afwezigheid van BOB en Breda ‘97 kwam de enige kritiek, naast die van het CDA, van GroenLinks. Beide partijen stemden ook tegen het akkoord. Jos Koniuszek stipte het parkeerbeleid aan.

“Wij vinden dat symboolpolitiek. In Utrecht en Tilburg is gebleken dat het niet werkt om de eerste vijftien minuten gratis te laten parkeren. Dat zorgt niet voor extra omzet, maar wel voor extra autoverkeer. Wij vragen ons af af of dat wordt gemeten?”

Na de discussie volgde de installatie van de wethouders én van hun vervangers in de raad.