Het welkomstcomité asielzoekers en vluchtelingen start in Breda een nieuwe inzamelronde voor paraplu’s voor asielzoekers. Het comité roept iedereen op om paraplu’s in te zamelen. Deze worden uitgereikt aan vluchtelingen die wonen in de Boschpoort.

“Een paraplu staat symbool voor een beschutte en veilige plek op de wereld”, aldus Jan Hopman van het comité in een persbericht.

De paraplu’s worden uitgereikt tijdens de culturele activiteiten, met thema ‘Vrede verbindt’ na de Vredesmars op 26 september. Deze mars loopt vanaf het AZC naar het Mondiaal Centrum. De verzameling van vorig jaar is inmiddels uitgedeeld.

Inleverpunten

De paraplu’s kunnen worden ingeleverd vanaf 7 september bij de katholieke kerken en op de zondagen 13 en 20 september bij de protestantse kerken. Ook Mondiaal Centrum Roland Holsstraat 71, het Annahuis en zorgcentrum Raffy zijn inleverpunten.