De voorbereidingen van de wegwerkzaamheden Ettensebaan in Breda zijn in gang gezet. Dit gebeurt in aanloop voor de asfaltering van de rijbanen tussen de Haagweg en de Westerparklaan.

De asfaltwerkzaamheden beginnen vanaf 17 augustus en duren tot en met 30 augustus. Om dat te kunnen doen, worden nu de voorbereidende werkzaamheden getroffen. Dat zijn het maken van twee zogenoemde 'doorsteken'; Deze zijn nodig om het verkeer – wanneer de asfaltwerkzaamheden plaatsvinden – van rijbaan te kunnen laten wisselen.

Ook krijgen de wegen IABC en de aansluiting naar de Heilaarstraat richting Princenhage nieuw asfalt. De werkzaamheden op deze twee aansluitingswegen vinden op verzoek van de ondernemers plaats in de weekenden