Het woonzorgcentrum Elisabeth Overakker aan de Brigidastraat in Breda gaat zeer waarschijnlijk sluiten.

Dat maakte Stichting Elisabeth deze week bekend. Op dit moment wordt onderzocht hoe de toekomst van Overakker eruit komt te zien.

Volgens voorzitter Peter Smittenaar van de Raad van Bestuur van Stichting Elisabeth, zorgt het nieuwe beleid van de regering ervoor dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen en de nodige verzorging aan huis zullen krijgen.

"Veel verzorgingstehuizen in Nederland zijn daardoor genoodzaakt om te sluiten en dit zal ook in Breda het geval zijn. Wanneer ouderen geen indicatie meer krijgen, is leegloop van zorgcentra helaas het gevolg", vertelt hij. Of de huidige bewoners overgeplaatst gaan worden naar andere locaties is volgens Smittenaar nog niet te zeggen.

Klappen

De bewoners, het personeel en de vrijwilligers zijn volgens hem tijdens diverse bijeenkomsten in de afgelopen maanden op de hoogte gebracht van de situatie.

"Het besluit van de overheid heeft uiteraard effect op de werkgelegenheid in deze branche. Het is al langer bekend dat er grote klappen gaan vallen in de ouderenzorg. Er zullen duizenden banen verloren gaan in heel Nederland. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee voor onze medewerkers, maar deze zijn al langer op de hoogte van het feit dat er in de toekomst misschien banen verdwijnen", licht hij toe.

Toekomstperspectief

Voor het verzorgingscentrum worden meerdere toekomstmogelijkheden onderzocht. Zo wordt er volgens een verklaring op de website bekeken of er een nieuwe formule kan worden toegepast. Het scheiden van wonen en zorg maar ook de verkoop van Overakker behoort tot de mogelijkheden.

Volgens Smittenaar brengt het nieuws heel veel zorgen met zich mee onder de ouderen. "We gaan nu bekijken of de locatie een andere functie zal krijgen of dat er verkoop zal plaatsvinden. Hierover moet zo snel mogelijk duidelijkheid geschept worden. Het nemen van dit besluit kan nog enkele maanden in beslag nemen", reageert hij.

Ook wordt er dit moment bekeken op welke wijze de activiteiten die er voor wijk aangeboden worden in de toekomst kunnen worden voortgezet.

De zorg in de aanleunwoningen en in de wijk door Elisabeth Zorg Thuis worden volgens Stichting Elisabeth voorlopig gewoon voortgezet.