Met het 'Mobile Media Lab' vraagt de politie deze dagen de inwoners van Breda hoe gedacht wordt over de inzet van haar communicatiemiddelen. De grote truck staat deze vrijdag in Winkelcentrum Hoge Vucht.

Wie graag ervaringen of tips wil delen over de communicatie met de politie via bijvoorbeeld social media, kan vandaag in Winkelcentrum Hoge Vucht terecht in de grote mobiele truck die speciaal is ingericht met een onderzoeksruimte en interviewruimte.

Iedereen kan binnen lopen om enquêtes in te vullen over het online contact met politie, maar ook om te praten over de toegankelijkheid van de wijkagent in de buurt.

De wijkagent Jelle van Abeelen (Breda-Biesdonk en Wisselaar) zal ter plaatse zijn in het Mobile Media Lab om te luisteren naar wat de burgers te vertellen hebben. Speciale aandacht hebben de wijkagenten voor de senioren en jongeren in het voortgezet onderwijs.

"Tot nu toe merken we dat niet iedereen even goed bekend is met de wijkagent en niet weten wat een wijkagent kan betekenen. Senioren hebben bijvoorbeeld niet altijd een smartphone. Hoe willen ze dan in contact staan met de politie? Dat is de vraag van vandaag", licht van Abeelen toe.

Inbrekers

Er wordt gepolst hoe de burger het liefste tegen inbrekers gewaarschuwd wordt of hoe ze zelf het beste iets verdachts kunnen melden.

In de toekomst zal steeds vaker gebruik gemaakt gaan worden van social media. Van Abeelen: "We kunnen er niet meer omheen. De politie moet met de tijd mee gaan, maar er zal wel gekeken moeten worden naar hoe je de online kanalen constructief in zet." 

Communicatiemiddelen die nu onder andere worden gebruikt zijn de website politie.nl, de Politie app, folders of de social media accounts (Facebook en Twitter).

Naast ruimte voor de opinie van de burger, zal er ook voorlichting worden gegeven over het werk van de politie. De truck staat op vrijdag 31 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur in Winkelcentrum Hoge Vucht.