Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Breda verzocht om de asielzoekers die op dit moment in koepelgevangenis De Boschpoort wonen nog een jaar huisvesting te bieden.

"Om dat proces in gang te zetten, hebben we conform de afspraken met de gemeente een verzoek ingediend", zegt een woordvoerder van het COA.

Volgens bestuurslid van de wijkraad Stadshart/Valkenberg Eugene Loomans heeft het COA het verzoek ingediend vanwege de grote toestroom van nieuwe asielzoekers naar Nederland. Het kan echter even duren voordat er een besluit komt, aangezien het Bredase college vorige week is gevallen.

In oktober 2014 namen de eerste asielzoekers hun intrek in de koepelgevangenis. Met de gemeente Breda werd toen afgesproken dat de asielzoekers een jaar mochten blijven. Na dat jaar zou de gemeente bekijken of de asielzoekers nog twaalf maanden mogen blijven.