SP en PvdA laten de band met hun coalitiepartners CDA en Breda’97 los.

De linkse partijen doen dat nadat het advies van informateur Yves de Boer opnieuw duidelijk maakte dat er geen basis is voor een voortzetting van de vier overgebleven coalitiepartijen plus VVD of D66.

SP, PvdA, Breda’97 en CDA hielden elkaar vast nadat de fractie van GroenLinks een week geleden het vertrouwen in de coalitie opzegde. Daarop trad het college op donderdag terug en ging de VVD van start met verkennende gesprekken. Vrijdags voerde voormalige gedeputeerde Yves de Boer (VVD) namens de VVD gesprekken met alle fracties.

"SP en PvdA onderschrijven dat een patstelling voor niemand in de stad goed is", laten de partijen in een gezamenlijke verklaring weten. "De informateur doet in zijn advies daarom een klemmend beroep op onder andere SP en PvdA om niet weg te lopen van de verantwoordelijkheid om de stad te besturen."

Vragen

In het advies van De Boer staat dat alle partijen in grote lijnen het huidige coalitie-akkoord ondersteunen. "Vanuit deze constateringen willen SP en PvdA gesprekken over het vervolg met open vizier aangaan. Met deze stap laten wij de stevige basis van de C4 los. Want het advies van de Boer maakt duidelijk dat vanuit deze basis geen meerderheid te vormen is."

Volgens de linkse partijen roept het advies nog wel vragen op. "Vragen die wij in de vervolggesprekken graag aan de andere partijen willen voorleggen." De verwachting is dat de partijen de komende weken met elkaar in gesprek gaan en pas in de loop van augustus aan het formatieproces gaan beginnen.

Het advies van De Boer is om een brede coalitie samen te stellen, bestaande uit ten minste vier partijen. De meest logische partijen zijn volgens de informateur VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP.