Lastige dossiers afhechten voordat de coalitie aantreedt en pas over een paar weken het formatieproces starten. Dat adviseert informateur Yves de Boer voor de gemeente Breda.

Hij denkt dat een brede coalitie met ten minste vier partijen, bestaande uit de vertegenwoordiging van VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks, het meest voor de hand ligt.

Gezien de veelheid van taken op dit moment en de komende dossiers is het verstandig deze periode af te ronden met 6 wethouders, adviseert De Boer. Om de huidige patstelling te doorbreken moeten de politieke partijen hun verantwoordelijkheid voor de stad nemen, stelt de informateur.

Dat past bij de huidige politieke werkelijkheid. "Die politieke werkelijkheid is dat de partijen opnieuw aan tafel moeten en niet meer uit kunnen gaan van een basis die C4 wordt genoemd, want die basis is er niet."

Volgens de informateur zijn er geen onoverkomelijke of controversiële punten in de verschillende verkiezingsprogramma’s.