De Terheijdenseweg tussen de Crogtdijk en de Stationslaan in Breda was al geen doorgaande weg meer na werkzaamheden aan de weg. Tussen maandag 20 juli en 24 augustus moeten ook bussen en bestemmingsverkeer een andere route nemen.

Dat deel van de Terheijdenseweg wordt namelijk opnieuw geasfalteerd. Dat is nodig omdat het bestaande asfalt aan vervanging toe is.

Samen met vervanging van het asfalt wordt ook de afwatering van de weg aangepast. Aan de indeling van de weg en de parkeerstroken verandert nagenoeg niets, aldus de gemeente in een bericht aan de bewoners.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Terheijdenseweg in fases afgesloten voor autoverkeer. Om de overlast beperkt te houden duurt iedere fase zo kort als mogelijk. Het verkeer wordt op de plaats waar gewerkt omgeleid. "Met de aannemer is afgesproken dat er geen bouwverkeer in de omliggende woonwijk mag komen."

Tijdens de werkzaamheden aan de Terheijdenseweg is het deel vanaf de Nieuwe Kadijk tot aan het Speelhuisplein afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het werkterrein gewoon passeren. Hulpdiensten kunnen wel altijd ter plaatse komen.

Fases

Bestemmingsverkeer wordt via van omleidingsroutes naar de plaats van bestemming geleid. Doordat het werk in verschillende fases wordt uitgevoerd wisselen die omleidingsroutes regelmatig.

"Wanneer er in een afgesloten gedeelte het huisvuil wordt opgehaald zorgt de aannemer voor het verplaatsen van de kliko’s naar een punt die voor vuilniswagen bereikbaar is. Nadat de kliko is geleegd wordt deze ook weer door de aannemer terug gebracht", zo heeft de gemeente de omwonenden bericht.