Bewoners in Brabantpark hebben geen behoefte aan gereguleerd parkeren. Dat blijkt volgens de gemeente Breda uit een enquête die in de verschillende delen van de wijk is gehouden.

Aanleiding waren de aanhoudende klachten over onder meer parkeergedrag van Avans-studenten.

Voor de enquête in mei en juni 2015 was de wijk opgedeeld in drie gebieden. In twee van de drie gebieden was onder een meerderheid van de deelnemers geen behoefte aan wijzigen van het parkeerbeleid in de wijk, respectievelijk 63 procent en 82 procent gaven aan tegen maatregelen te zijn.

In het derde gebied was het aantal deelnemers aan de enquête minder dan 60 procent, waardoor de uitslag niet als representatief wordt gezien door de gemeente.

Helder

De uitslag is voorgelegd aan het college en die heeft op basis van de reacties besloten geen gereguleerd parkeren in te voeren, omdat het merendeel van de bewoners heeft aangegeven dit niet te willen. "De uitslag is redelijk helder", aldus wethouder Selçuk Akinci, verantwoordelijk voor parkeerbeleid.

"Ik had de uitslag minder duidelijk verwacht, in die zin is het bijzonder." Het gebied rond Avans, waar de meeste klachten kwamen, bleek het meest uitgesproken tegen gereguleerd parkeren, 82 procent.

Lees meer op BredaVandaag