Breda heeft samen samen met onder meer de provincies Noord-Brabant en Limburg de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Zuid-Nederland ondertekend. Hierin worden maatregelen afgesproken die voor de toekomst schoon drinkwater veilig moeten stellen.

De afspraken zijn nodig vanwege de klimaatverandering en de consequenties daarvan voor de waterhuishouding in Breda. De hoger gelegen zandgronden in Noord-Brabant en Limburg kennen regelmatig perioden van watertekort.

De maatregelen die in het akkoord zijn opgesteld moeten onder meer zorgen dat het beschikbare grondwater beter wordt vastgehouden. Ook de wateraanvoer moet geoptimaliseerd worden. Daarnaast worden afspraken gemaakt over besparen van water en het slimmer benutten van het beschikbare water.

Breda tekent als eerste gemeente in Zuid-west Nederland deze bestuursovereenkomst. Breda is ook voornemens de ambities uit de overeenkomst op de regionale agenda te plaatsen.