Door het opzeggen van het vertrouwen van de GroenLinks-fractie in de coalitie, is er geen meerderheid meer voor een stabiele politieke samenwerking. Dat stelt de VVD in een persverklaring donderdagmiddag. 

De partij stelt nu als grootste partij de verantwoordelijkheid te nemen om 'de eerste verkennende gesprekken te voeren over een mogelijke nieuwe samenwerking, zonder daarbij partijen uit te sluiten en met het belang van de stad voorop.'

"De VVD heeft donderdag gesprekken gevoerd met alle politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. Deze gesprekken waren constructief van aard", stelt de partij.

"De fractievoorzitters van D66, GroenLinks, BOB, en Trots/Opa hebben afzonderlijk een gesprek gevoerd, de fractievoorzitters van SP, CDA, PvdA en Breda97 gaven donderdagochtend te kennen geen behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek en alleen collectief met de VVD de willen spreken."

Stabiel stadsbestuur

Daarbij werd volgens de VVD het aanbod gedaan om de plek van GroenLinks in te nemen in de gisteren gevallen coalitie. "De VVD is van mening dat deze manier niet zal leiden naar een oplossing voor een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. De VVD kiest voor een open en transparant proces waarbij inhoud voorop staat."

Yves de Boer

De gesprekken leveren volgens de VVD een diffuus beeld op en geven onvoldoende basis om te komen tot een stabiele en op vertrouwen gebaseerde samenwerking. "De VVD heeft op basis van de gevoerde gesprekken aan Yves de Boer gevraagd om een nieuwe informatieronde te starten."

De Boer gaat alle fractievoorzitters uitnodigen om in individuele gesprekken te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor een nieuwe coalitie.