BREDA - Wethouder Selcuk Akinci (GroenLinks, Cultuur) is niet te spreken over de manier waarop stichting Cultuurbelangen Breda’s Museum de aanval heeft geopend op directeur Vera Hoogsteden.

“Ik vind het zeer ongepast dat een directeur die onder heel moeilijke omstandigheden het museum draaiende houdt op deze manier in het openbaar wordt aangevallen”, stelt Akinci in een reactie.

De Stichting Cultuurbelangen verstuurde maandag een persverklaring waarin ze afstand nam van het beleid van de directie. “De voorgestelde maatregelen hebben wat ons betreft geen zin onder de huidige directie”, voegde Frank de Ruijter van de stichting daar maandag aan toe.

Forse kritiek

Aanleiding voor de persverklaring én voor de raadsbrief was de oplevering van het rapport over het beheer van de collectie, gemaakt naar aanleiding van een signaal van de collectieeigenaren waar ze hun zorgen uiten. In het rapport werd forse kritiek geuit op de manier waarop de collectie werd beheerd.

Wethouder Akinci verwijst voor de rest naar zijn raadsbrief van maandag. Daarin stelde hij per direct maatregelen te hebben genomen om de collectie te waarborgen.

Akinci stelde in zijn raadsbrief de adviezen op te volgen. Zo wordt een registrator aangesteld die verantwoordelijk is voor het collectiemanagement en het goed uitvoeren van de procedures.

Ook de interne communicatie en de zonwerking worden aangepakt, meldde de wethouder maandag.