Tennispark de Gouwen in Teteringen ondergaat de komende tijd een gedaantewisseling. Voor de buitenwereld meest in het oog springend is het rooien van  376 meter conifeerhagen in het najaar.

De coniferen worden vervangen door hagen en bosplantsoen. Bij de keuze van de beplanting wordt rekening gehouden met het groene karakter van het tennispark, stelt de gemeente.

De Teteringse Tennis Vereniging (TTV) en de gemeente  gaan de conifeerhagen vervangen, omdat deze in slechte staat verkeren.Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan.  Voor het rooien van de hagen heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd op 22 juni.

Andere omstandigheden

Naast de aanpak van het groen krijgen ook de tennissers in de loop van het jaar te maken met andere omstandigheden. Medio september vervangt de gemeente twee gravel tennisbanen voor all-weatherbanen. “Tegelijkertijd worden de hagen die aan deze banen grenzen verwijderd, zodat dit zo min mogelijk overlast geeft”, aldus de gemeente in een bericht aan de omwonenden.

Het streven is dat de overige hagen medio november-december worden vervangen, afhankelijk van de weersomstandigheden.