D66 heeft een reeks vragen gesteld aan het college over het afblazen van Achter de Lange Stallen. Zo wil de fractie onder meer weten wie de eigenaar of eigenaren zijn van het plangebied Stallen. 

Afgelopen week maakte wethouder Bergkamp duidelijk dat er geen ontwikkeling van de parking tot winkelgebied gaat komen.

In vragen - tien stuks over dit specifieke onderwerp - aan de wethouder hoopt D66 duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken de afgelopen periode. Zo wil de fractie weten op welke manier de wethouder bijsturing heeft gegeven aan de ontwikkelaar sinds de raadsbrief van maart van dit jaar.

“Wat is de overweging geweest van de wethouder, toen bleek dat de ontwikkelaar niet kon voldoen aan de voorwaarden van de raad, niet eerst terug te gaan naar de raad maar direct de overeenkomst met de VOF op te zeggen?”, willen vragenstellers Frank Toeset en Ron van Loon weten.

Ook vragen de twee om inzicht in de anterieure overeenkomst en willen ze weten waarom deze nog niet aan de raad is aangeboden.

Financiering

Ook wil D66 duidelijkheid over het ontbreken van Achter de Lange Stallen in de Voorjaarsnota bij Majeure projecten en moet er wat betreft de democraten duidelijkheid komen over het ontbreken van de financiering voor de openbare ruimte rond het project.

Achter de Lange Stallen was een van de prioriteiten in de Visie Binnenstad, zoals die in 2013 werd vastgesteld, memoreren Toeset en Van Loon, die zich bovendien afvragen wanneer project Oostflank is gestart en op welke manier het bijdraagt aan prioriteiten uit de Visie Binnenstad.

Meer over het gebied Achter de Lange Stallen op BredaVandaag