Huurders en eigenaren van koopwoningen die ernstig in de problemen zijn geraakt met hun woonlasten kunnen een beroep doen op de gemeente. Breda heeft hiervoor een ondersteuningsfonds opgezet.

Met dit tijdelijke fonds wil de gemeente mensen de ruimte bieden hun leven op orde te brengen én de hoge maatschappelijke kosten voorkomen die ontstaan als mensen gedwongen hun huis uit moeten Voor het fonds is 400.000 euro beschikbaar.

"Corporaties houden de huren betaalbaar en wij willen met dit fonds voorkomen dat mensen hun huis uit worden gezet en gebruik moeten maken van dure maatschappelijke voorzieningen", aldus Patrick van Lunteren, wethouder Wonen. 

Mensen kunnen niet zelf een beroep doen op het fonds. Aanvragen lopen via het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, de Stichting Maatschappelijke Opvang en de Kredietbank. "Zij staan in nauw contact met mensen met betalingsproblemen en beoordelen wie welke ondersteuning nodig heeft", aldus de gemeente. 

Afhankelijk van de resultaten bekijkt de gemeente na een jaar of een structureel fonds nodig is.