Belcrum Beach heeft dit jaar voor de tweede keer een festivalcamping in de weekends, maar een echte permanente stadscamping is er nog niet. De SP ziet mogelijkheden nu de Rooi Pannen naar de Seeligkazerne komt.

De onderwijsinstelling wil namelijk als onderdeel van haar opleidingsprogramma in het voor- en in het naseizoen een stadscamping gaan runnen.

“Alle voorzieningen zoals toiletten en douches zijn dus voor handen”, aldus SP-fractievoorzitter Bas Maes in vragen aan het college.

“Omdat de Rooi Pannen logischerwijs in de zomer gesloten is, dreigt de stadscamping echter juist in het hoogseizoen onbenut te blijven. Dit zou natuurlijk een gemiste kans voor open doel betekenen.”

Initiatiefnemer

Maes wil weten of het college op de hoogte is van de plannen van de Rooi Pannen in het voor- en het naseizoen een stadscamping te runnen op Seelig-Zuid. Volgens de SP is er een initiatiefnemer om op niet-commerciële basis, ook buiten het voor- en naseizoen met een stadscamping op deze locatie aan de slag te gaan.

“Is het College er voorts van op de hoogte dat ook de Rooi Pannen er wel oren naar heeft om medewerking te verlenen aan een meer definitieve vorm van een stadscamping?”

Kans

Ten slotte stelt Maes dat dit een ‘opgelegde mogelijkheid is voor de zo lang gekoesterde stadscamping, een kans is die we als Breda niet voorbij mogen laten gaan.’ De Rooi Pannen neemt in augustus 2018 zijn intrek in de Seelgkazerne.

Leefbaar Breda bracht in 2012 al een motie in stemming over een stadscamping. In 2013 stelden Leefbaar en SP gezamenlijk vragen.