Tijdens de diploma-uitreiking van de opleiding Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool, verraste generaal Tom Middendorp vrijdag veertig afstudeerders met zijn bezoek. In zijn bijzijn ontvingen de studenten hun diploma.

Middendorp is Commandant der Strijdkrachten en daarmee de hoogste militair van de Nederlandse krijgsmacht. De generaal heeft de studenten onder andere advies gegeven.

"We moeten groter denken dan de ramp. Alle spelers in veiligheid moeten elkaar kunnen vinden. Blijf je eigen rol spelen en reflecteer op jezelf. Je bent nooit uitgeleerd, dat ben ik ook nog niet", sprak Middeldorp de kersverse diplomabezitters toe.

Ron Tenge, directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur bij Avans, geeft aan zeer vereerd te zijn met het bezoek van generaal Middendorp.

"Hij is verantwoordelijk voor alle militaire operaties van de krijgsmacht en adviseert de minister over het Defensiebeleid. Daarmee is hij een van de belangrijkste mensen binnen het vakgebied waarin een deel van onze studenten aan de slag gaat. En van waaruit overigens ook een aantal van onze meest ervaren docenten afkomstig is", zo licht hij toe.

Puzzel

Generaal Middendorp benadrukt met regelmaat het belang van het investeren in de toekomst van veiligheid. Middendorp: "Alle verschillende inzetten op net andere stukken van het veiligheidsdomein vullen elkaar aan. Het zijn allemaal stukjes van één grote veiligheidspuzzel." 

"Een puzzel die zowel nationale als internationale stukjes kent, die in toenemende mate met elkaar verweven zijn. Daarom ben ik verheugd dat deze studenten hebben gekozen voor de hbo-opleiding Integrale Veiligheid die de verschillende de aspecten van veiligheid in één geheel verbindt", aldus de commandant.

Veiligheidsadviseur

Studenten Integrale Veiligheid leren om complexe veiligheidsproblemen aan te pakken. De professionals die nu afstuderen gaan bijvoorbeeld aan de slag als veiligheidsadviseur. Ze combineren juridische, economische, psychologische en bestuurskundige kennis om te zorgen dat mensen veilig kunnen wonen en werken. Een deel van de studenten richt daarbij de blik op Defensie.