Breda gaat na de zomer met makelaars en leegstandsbeheerders over verhuur van vastgoed aan de zogenoemde statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.

Deze groep wordt tot op heden vooral opgevangen in woningen van corporaties. Het aanbod aan dit soort woningen is echter beperkt.

Het voornemen om met de particuliere verhuurders om de tafel te gaan, staat in een Plan van Aanpak dat wethouder Patrick van Lunteren (SP) naar de Bredase raad heeft gestuurd.

Opvang in particulier vastgoed is een van de mogelijke maatregelen om de achterstand in opvang in te halen, vermoedt de wethouder.

Woonruimte

Breda krijgt jaarlijks vanuit het Rijk de opdracht statushouders onderdak te bieden. Voor dit jaar moet Breda vierhonderd mensen woonruimte aanbieden. Voor de rest van het jaar komt dat neer op nog 227 personen, inclusief een achterstand van 69 personen.

Andere opties ziet Van Lunteren in het vrijgekomen zorgvastgoed. Ook hierover voert hij gesprekken met partijen. Andere optie is het ombouwen van leegstaand commercieel vastgoed naar tijdelijke woonruimte.

Daarnaast kijkt Breda naar mogelijkheden om woningen op te delen en op die manier geschikt te maken voor bewoning van verschillende statushouders. Volgens de wethouder heeft Veldhoven daar goede ervaringen mee,