De gemeente Breda wil de lijnen van de middeleeuwse stadswal op een groene manier in de stad terugbrengen.

De eerste schets laat zien hoe de openbare ruimte eruit kan komen te zien. Zoals de schets nu is wordt de Oude Vest meer autoluw gemaakt en verdwijnen ook de parkeerplaatsen voor uitgeverij De Geus en het Turks restaurant daar.

De oude stadswal liep langs de Oude Vest en de Vlaszak. Deze middeleeuwse structuur wordt in het ontwerp op hoofdlijnen hersteld, aldus de gemeente Hoe de exacte verwijzing naar de stadswal en stadspoorten zichtbaar wordt, wordt bepaald in de volgende fase: opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp.

Woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur informeert de gemeente de omwonenden over de plannen en wordt een oproep gedaan voor een klankbordgroep die kan meedenken over het definitief ontwerp.

Ontsluiting

De Oostflank, zoals het project heet, wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase heeft betrekking op de Vlaszak en een nieuwe ontsluiting voor het parkeerterrein de Vlaszak via de Kloosterstraat. De tweede fase richt zich op het Kloosterplein, Oude Vest, Kerk- en Akkerstraat.

Het opstellen van het definitieve ontwerp richt zich in 2015 op de eerste fase, met een doorkijk naar de tweede fase. De derde fase betreft de Keizer- en de Vierwindenstraat en de JF. Kennedylaan. Daarin is pas voorzien na 2021. Hiervoor wordt voorlopig geen definitief ontwerp opgesteld.