De ingang van de parkeerplaats aan de Vlaszak in Breda wordt komend jaar verlegd naar de Kloosterlaan. Dat moet bijdragen aan minder passantenverkeer via de JF Kennedylaan richting Vlaszak en Claudius Prinsenlaan.

De toegang tot de parkeerplaats aan de Kloosterlaan wordt waarschijnlijk na de zomer van 2016 aangelegd.

De gemeente is op dit moment bezig met het verkeerskundig ontwerp én het zichtbaar maken van wat de ‘Oostflank’ genoemd wordt.  Voor bewoners van de Vlaszak en de Pasbaan betekent dit ook dat ze via het parkeerterrein richting de Kloosterlaan richting Claudius Prinsenlaan moeten.

Meer ruimte

Door het parkeerverkeer van de Vlaszak weg te houden ontstaat meer ruimte voor ontsluiting van de parkeergarage onder de woningen aan de Gasthuyspoort. Ook ontstaat er meer ruimte voor groen en kan de loop van de voormalige stadsmuur zichtbaar gemaakt worden.

In de verkeersplannen wordt ook gekeken naar mogelijk eenrichtinsgverkeer rond de Oude Vest of delen daarvan. Zeker is wel dat de bus twee richtingen op blijft kunnen over Vlaszak en Oude Vest. Ook toegang tot Molenstraat blijft gewaarborgd.

Woensdagavond geeft de gemeente in het Stadskantoor een eerste toelichting. Via een Breda Bericht zijn bewoners en geïnteresseerden uitgenodigd voor een inloopavond tussen 18.00 en 20.00 uur.