De Haagweg tussen de Oranjeboomstraat en de Tramsingel en de Nieuwe Haagdijk krijgen een grondige opknapbeurt en worden opnieuw ingericht. Breda start in het najaar van 2015 met voorbereidende werkzaamheden, waarna voorjaar 2016 met het werk wordt begonnen. 

In de zomer van 2016 moet de vernieuwde Haagweg af zijn.

De Haagweg krijgt nieuwe groenvoorzieningen, betere openbare verlichting, andere verkeerslichteninstallaties. Het werk is nodig omdat de route Haagweg - Nieuwe Haagdijk is verouderd, aldus de gemeente.

“Tegelijkertijd heeft de buurt en met name de gevestigde ondernemingen aan de Haagweg - Nieuwe Haagdijk een stimulans nodig om het ondernemingsklimaat te verbeteren en de aantrekkelijkheid voor bezoekers te verbeteren.”

Karakteristieke lanen

De Haagweg-Nieuwe Haagdijk is een van drie verbindingen – samen met de Nieuwe Ginnekenstraat en de Nieuwe Boschstraat – die rond 1870 zijn ontstaan toen de dorpen Princenhage, Ginneken en Teteringen met Breda werden verbonden. Dit zijn van oudsher karakteristieke lanen gekenmerkt door een brede middenberm en een dubbele bomenrij.

De gemeente Breda gaat voor de herinrichting van de Haagweg uit van de uitstraling van de huidige vernieuwde inrichting van de Nieuwe Ginnekenstraat. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de klankbordgroepen Haagweg en Nieuwe Haagdijk.

Omdat de bomen zijn aangetast worden alle bomen op de Haagweg-Nieuwe Haagdijk gerooid. Daarvoor komen nieuwe bomen terug.