Op de Molsparking in Breda komt de komende jaren geen winkelcentrum. De gemeente verlengt de samenwerkingsovereenkomst met VOF Achter de Lange Stallen om die reden niet.  

Dat schrijft wethouder Bob Bergkamp (CDA, economische zaken) in een brief aan de gemeenteraad.

In een gesprek met de gemeente heeft de VOF aangegeven dat de verschillende partners geen "gedeeld beeld hebben van de ontwikkeling Achter de Lange Stallen." 

Aanleiding om de overeenkomst niet te verlengen. Daarmee komt een einde aan een plan waar meerdere jaren over gesproken en gediscussieerd werd, binnen en buiten de Bredase gemeenteraad.

KPN-gebouw

Bergkamp zegt zich in de brief nu te richten op de herontwikkeling van het voormalige KPN-gebouw aan de Oude Vest. Hierover heeft Bergkamp het overleg met eigenaar WonenBreburg hervat. Ook de renovatie van de Houtmarktpassage worden plannen voorbereid.

“Met de VVE worden hierover gesprekken gevoerd. Gelet op het belang van deze ontwikkelingen voert de gemeente een actieve rol met als doel om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de solitaire ontwikkeling van de genoemde locaties.”

Ontwikkeling

In de brief stelt Bergkamp dat de VOF haar medewerking heeft toegezegd aan de ontwikkeling van de Houtmarktpassage, waar het deels eigenaar van is, en van het KPN-gebouw. Volgens de wethouder staat de VOF open voor ontwikkelingen op Molsparking, waarvan het grotendeels eigenaar is.

Wethouder Bergkamp stelt voor om in de commissie economie van oktober over de voortgang van deze nieuwe ontwikkeling te praten.