De SP maakt zich zorgen over de groeiende groep jonge Bredanaars dat geen zwemdiploma heeft. Het aantal 5-jarigen zonder zwemdiploma A daalde van 98% in 2011 naar 92% in 2014. 

Volgens SP-raadslid Jamal El Kaddouri heeft zijn partij al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de gebrekkige zwemkunsten van de jeugd sinds het afschaffen van het schoolzwemmen. De partij vindt dat de schoolslag niet een vaardigheid moet worden die enkel is weggelegd voor mensen die zwemmen in het geld.

Nadat het schoolzwemmen in Breda werd afgeschaft werd er een Vangnetregeling zwemvaardigheid geïntroduceerd. De ervaring leerde echter dat hier slechts weinig gebruik van werd gemaakt. In 2013 slechts één kind. 

Hierop werd in het coalitieakkoord opgenomen dat opgenomen dat elk kind moet leren zwemmen en dat geldgebrek van ouders dat niet in de weg mag staan.

De SP wil nu van het college weten wat er gedaan wordt om de Vangnetregeling zwemvaardigheid onder de aandacht te brengen. Verder vraagt de partij zich of hoeveel kinderen er gebruiken van de mogelijkheid die Optisport biedt om in de vakanties gratis zwemles te volgen.