De Bredase gemeenteraad heeft het onmogelijk gemaakt dat huisjesmelkers in de Heuvel panden opdelen in aparte woningen. Daartoe heeft de gemeenteraad afgelopen week in een geheime vergadering besloten.

Met een zogenoemd voorbereidingsbesluit heeft de raad voorgenomen het bestemmingsplan voor de wijk aan te passen.

Dat plan was in 2009 herzien, maar miste een passage waarin het onmogelijk werd gemaakt om panden met een gemengde bestemming op te delen in meerdere woonadressen.

Met dit besluit heeft Breda een grond huisjesmelkers vergunning te wijzigen. Eerder kon dat dus niet. Dat was ook de reden voor de geheime vergadering. Bij een vergelijkbaar geval eerder dook dit agendapunt wel op een openbare lijst op en kwamen er kort voor de verandering nog niet te weigeren aanvragen binnen.  

Kamerbewoning

In de Heuvel waren signalen dat er steeds meer kamerbewoning ontstond, met name rond het Msg Nolensplein. D66 kaartte dat begin juni aan tijdens de raadsvergadering. Wethouder Bob Bergkamp zei toen toe dit te onderzoeken.

Door het genomen besluit, dat sinds vrijdagochtend negen uur geldt, is opdeling niet meer mogelijk. Nieuwe ontwikkelingen zijn nu alleen mogelijk als daarvoor een voorbereidingsbesluit over genomen wordt.

De raad kan op die manier nieuwe plannen toch toestaan, ook al voldoen ze niet aan het bestemmingsplan en de voorgenomen wijziging.