In 2014 werden er in Breda gemiddeld 1,16 boetes per inwoner voor te hard rijden uitgeschreven. Landelijk neemt Breda de vierde plaats in.

Dat blijkt uit gegevens die NU.nl van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft ontvangen.

Alleen aan de inwoners van Almere (2,26), Houten(1,6) en Haarlemmermeer(1,38) zijn er meer boetes uitgeschreven.

Het aantal verkeersboetes per persoon is dit jaar wel gedaald. In 2013 werden er nog 1,55 boetes per inwoner uitgedeeld.

Bredanaars rijden gemiddeld 17,2 kilometer te hard wanneer zij een boete krijgen. Dit is één kilometer per uur harder dan het landelijk gemiddelde.