Vanwege werkzaamheden aan een gastransportleiding zal er bij de kruising tussen de Westerparklaan en de Backer en Ruebweg binnenkort een een krachtig sissend geluid te horen zijn. 

Het geluid zal een kwartier aanhouden en binnen een straal van ongeveer honderd meter te horen zijn.

De tijdelijke geluidsoverlast heeft te maken met de werkzaamheden die Gasunie momenteel in het gebied uitvoert. Om veilig aan de gasleidingen te kunnen werken moet eerst het restgast uit het systeem worden gehaald. Deze techniek wordt ook wel afblazen genoemd.

Gasunie zegt dat er geen gevaren zitten aan het afblazen en dat omwonenden ook geen extra maatregelen hoeven te nemen.

Het afblazen zal plaatsvinden op maandag 29 juni tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Daarnaast kan er op dinsdag 30 juni tot en met donderdag 2 juli enige geluidsoverlast ontstaan door de inzet van een compressor.