De gemeente is van plan om twee stallen en een gebouw waarin mest wordt opgeslagen te slopen. De panden aan de Gilzeweg in Bavel zijn eigendom van de gemeente en die wil de grond geschikt maken voor andere doeleinden.

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er destijds tijdens de bouw asbesthoudende bouwmaterialen zijn gebruikt, zoals golfplaten die in de dakbedekking zijn verwerkt. Het is inmiddels bekend om welk type asbest het gaat.

Omdat de golfplaten nog in goede conditie zijn en in hecht gebonden vorm, is er tot nu toe geen risico voor de gezondheid. Als eerst zal de asbest worden verwijderd en daarna wordt de rest van het gebouw gesloopt. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en zijn uiterlijk 24 augustus gereed.

Het is niet bekend of er zich in de bodem ook nog asbesthoudend materiaal bevindt, omdat er nog geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Mocht er asbest worden aangetroffen, dan wordt het werk volgens de regelgeving stilgelegd en vindt er nog een onderzoek plaats.