Avans Hogeschool en het Amphia Ziekenhuis starten een gezamenlijk onderzoek naar de verspreiding van antibiotica-resistente bacteriën. 

Onderzoekers, docenten en studenten gaan samen aan de slag. Die samenwerking maakt praktijkgericht onderzoek naar superbacteriën en snelle toepassing van onderzoeksresultaten mogelijk. 

Het onderzoek is nodig omdat bacteriën zich steeds vaker zo blijken te evolueren dat ze resistent zijn tegen antibiotica.

De studie richt zich onder andere op de bron van resistentie van bacteriën. Bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de verspreiding van bacteriën via voedsel. Deze kennis krijgt direct een plaats binnen de diagnostiek van ziekten, de preventie van ziekten en controle van uitbraken.

Urgentie

Onderzoek naar resistente bacteriën staat hoog op de landelijke en internationale agenda. Vanwege de urgentie slaan het Laboratorium Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van Amphia en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) van Avans de handen ineen.