Wethouder Selcuk Akinci moet nog dit jaar komen met een onderzoek naar de consequenties van lagere parkeertarieven voor de Bredase binnenstad. 

De gemeenteraad heeft de wethouder daartoe opgedragen in een motie die door de meerderheid van de raad werd aangenomen.

Volgens de indiener van de motie, de VVD'er Boaz Adank, was de stand van zaken rond het huidige onderzoek te onduidelijk geworden. “Ook al omdat het onderzoek van de VCOB (Vereniging Commercieel Onroerend Goed Breda) ertussen door kwam.”

De coalitie heeft in het coalitieakkoord al afspraken gemaakt over de parkeertarieven. “Maar nu hebben we dus gevraagd om in de scenario’s ook een verlaging van de tarieven mee te nemen”, aldus Adank.

Een motie van Cees van der Horst, eveneens over de parkeertarieven, haalde het niet. Hij stelde namens BOB voor parkeerautomaten zo in te richten dat de eerste twintig minuten sowieso gratis zouden worden.