De politie en de NS hebben afgelopen vrijdag een veiligheidsakkoord gesloten. Hierin staat onder andere dat twintig risico stations, waaronder die in Breda, voortaan een permanente gebiedsagent krijgen toegewezen.

De twintig stations zijn uitgekozen omdat hier vaker dan gemiddeld sprake is van agressie of zwartrijders.

De twintig gebiedsagenten kunnen daarnaast gebruik maken van 56 voltijds collega’s wanneer de situatie op de stations daarom vraagt. De gebiedsagenten komen bovenop de al bestaande surveillance van de regiopolitie.

Voortaan zullen ook agressiemeldingen van NS-personeel altijd als spoedmelding binnenkomen bij de politie en geldt er op de station een lik-op-stuk beleid.

Inge Rijgersberg van NS zegt blij te zijn met de maatregel. "De afspraken die we hebben gemaakt naar het ernstige geweldsincidenten in Hoofddorp krijgen steeds meer vorm."

Volgens Rijgersberg is het belangrijk dat agenten snel te plaatse kunnen zijn om problemen op het station te de-escaleren. Ze verwijst hierbij naar de 750 geweldsincidenten die vorig jaar plaatsvonden in en rondom de stations.

In november 2015 zal een eerste evaluatie plaatsvinden van de nieuwe maatregelen. Dan zal worden gekeken of deze worden voortgezet, stopgezet of uitgebreid.