Het college van burgemeester en wethouders in Breda ziet niks in het toepassen van blauwe zones in wijken die last hebben van parkeeropverlast. Volgens hen is de controle daarop is te duur, arbeidsintensief en gaat de opbrengst van boetes naar het Rijk en niet naar de gemeente.

Dat schrijft het college in antwoorden op vragen van de Bredase CDA-fractievoorzitter Peter Elbertse.

Elbertse stelde het parkeerbeleid aan de orde. Zijn vragen gingen met name over de klachten van bewoners over parkerende niet-bewoners in de oude wijken rond het centrum.

Volgens het college komt dit niet door meer bebouwing in de wijk. "Aangezien nieuwe vergunningplichtige functies aan de door de gemeenteraad vastgestelde parkeernorm moeten voldoen en daarmee voorzien in de extra parkeerbehoefte die een toegevoegde functie met zich meebrengt."

Verkeersdruk

De toegenomen verkeersdruk komt volgens burgemeester en wethouders door het groeiend autogebruik- en bezit en onder meer de nabijheid van een winkelgebied.

De bestuurders erkennen dat een vergunningstelsel niet de enige oplossing is, maar wijzen er gelijktijdig op dat de raad in 2013 heeft vastgesteld dat vergunningen in combinatie met betaald parkeren in de gebieden rond het centrum de oplossing zijn voor het parkeerprobleem. "Hierdoor vervalt het argument om niet meer in centrum te willen parkeren."