De komende vier jaar wordt er tenminste een miljoen per jaar geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de Bredase binnenstad. Het geld komt uit het ondernemersfonds voor de binnenstad.

Wethouder Bob Bergkamp (Economische Zaken) en voorzitter Koert Vermeulen tekenden woensdagavond in aanwezigheid van enkele tientallen binnenstadondernemers de overeenkomst voor de oprichting van het fonds.

De ondernemers brengen ongeveer vier ton per jaar in, de gemeente investeert daarnaast jaarlijks zes ton. Daarnaast draagt Breda eenmalig twee ton bij aan de opstart van het fonds.

Reclamebelasting

De ondernemers bespraken woensdag ook de manier waarop het geld verdeeld gaat worden en de hoogte van de bijdragen per ondernemer. Gemiddeld is de bijdrage per ondernemer rond de 400 euro.

Het exacte bedrag hangt af van de WOZ-waarde. Grotere winkels betalen daardoor meer, kleinere wat minder. Het geld wordt geïnd als reclamebelasting.

De komende weken moet vanuit elk van de negen deelgebieden een vertegenwoordiger gekozen worden voor in het bestuur. Dat beslist dan over de centrale uitgaven, zoals bijvoorbeeld feestverlichting.