D66 en BOB hebben vragen gesteld over de graafwerkzaamheden bij de Bavelse Berg. De gemeente zou hebben verzuimd om hier een vergunning voor aan te vragen bij de provincie, waardoor de werkzaamheden tien weken stil hebben gelegen.

Raadsleden Frank Toeset (D66) en Cees van der Horst (BOB) willen nu weten hoe het kan gebeuren dat de gemeente de aanvraag is vergeten in te dienen.

De twee vragen verder uitleg over het feit dat de raad niet is geïnformeerd over de werkonderbreking van tien weken op het toekomstige evenemententerrein, ondanks dat Van der Horst hier eerder al expliciet en meermaals naar vroeg.

De twee oppositiepartijen zijn sowieso niet te spreken over de communicatie van het college over dit onderwerp. D66 zegt eerder gelijksoortige vragen te hebben gesteld via de griffie. Hierbij werd beloofd dat deze in de raadsbrief van 27 mei beantwoord zouden worden, maar dat is nooit gebeurd.

Ook in de raadsvergadering van donderdag 4 juni stelde D66 het ontbreken van de vergunning aan de orde. De partij kreeg toen te horen dat de vragen te gedetailleerd waren om direct te beantwoorden. Ook de vraag of wethouder Bob Bergkamp nog steeds achter een eerdere uitspraak stond bleek te ingewikkeld om direct van repliek te voorzien.