VVD-fractievoorzitter Boaz Adank is ontstemd over het uitstel van het vervolg van de raadsvergadering. Deze zou volgens de reglementen maandagavond op de agenda staan, maar werd door de burgemeester verschoven.

"Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er politieke motieven achter zitten', zegt hij.

De politieke motieven waarnaar Adank verwijst, zou de afwezigheid zijn van CDA-raadslid Jeroen Bruijns, die tot en met donderdag op studiereis is in Schotland. Daardoor komt de stemverhouding op 19-19.

"Dat is wel heel toevallig allemaal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit met elkaar te maken heeft . Eén en één is twee", stelt de VVD’er. 

Burgemeester Paul Depla, voorzitter van de raad en verantwoordelijk voor de gang van zaken, ontkent dit verband met klem. "Ik weet niets van vakanties van raadsleden, ik wist dit niet, en toen ik het hoorde dat hierop gezinspeeld werd, heb ik gezegd dat het reglement van orde gevolgd moest worden. Ik heb over de mogelijke veroplaatsing ook geen overleg gehad met het college." 

Tijdens het ingelaste fractievoorzittersoverleg dinsdagavond gaat Adank zijn ongenoegen uiten. Daar zal hij ook zijn vermoeden van politieke motieven aan de orde brengen.