De inwoners van Breda vinden het aanbod van musea in hun eigen stad te laag.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Steden & Streken Merkenonderzoek dat Hendrik Beerda heeft gepubliceerd.

In het onderzoek spraken inwoners van de dertig grootste steden zich uit over verschillende onderwerpen, waaronder het aanbod van de musea. “Bredanaars zien het museale aanbod als karig”, aldus het onderzoek. 

Cultuur

Breda staat zevende op de lijst als het gaat om merkkracht van de stad. De top drie in het onderzoek bestaat uit Maastricht, Den Bosch en Groningen. Volgens de onderzoeker liggen er nog volop kansen voor Breda om te stijgen. "Het is goed om een keuze te maken als stad. Cultuur is een belangrijke factor." 

"Het cultuuraanbod is voor de inwoners van grote steden belangrijk. Negatieve kanten aan de grote stad, zoals de drukte en de beperkte woonruimte, worden hiermee deels gecompenseerd. Sportevenementen hebben slechts een beperkt effect op het woonplezier", aldus de onderzoeker van Beerda.

Gezellig

Breda doet het op andere onderdelen wel goed. Zo is de eigen inwoner erg tevreden over het horeca-aanbod en de gezelligheid. "Die gezelligheid zou Breda uit kunnen bouwen met een geprofileerd aanbod van cultuur en festivals, waar ook bezoekers van buiten zich in kunnen vinden." Bovendien zijn de Bredanaars tevreden over hun stadsgenoten en de sfeer in de stad.