Park Valkenberg wordt binnenkort uitgebreid. Het westelijke gedeelte van Sophiastraat tussen de brug richting de Willemstraat en de kruising met de John F. Kennedystraat zal toegevoegd worden aan het park. 

Hierdoor zal het hele noordelijk deel van Park Valkenberg in zijn geheel grenzen aan de singel.

De bouw van het nieuwe stuk park zal 1 juni beginnen en in drie stappen worden uitgevoerd. Van 1 juni tot 12 juni wordt er gewerkt aan de rechterkant van de kruising John F. Kennedystraat en de Sophiastraat. Het verkeer kan dan geen gebruik maken van de John F. kennedybrug.

Fase twee duurt van 15 juni tot 31 augustus. Het werkgebied wordt dan uitgebreid naar het westelijke gedeelte van de Sophiastraat. Autoverkeer over de singel vanuit de Oranjesingel naar de Academiesingel is nog wel mogelijk. Vanuit de westkant van de stad wordt het verkeer omgeleid via de Belcrumweg, Stationslaan en Terheijdenstraat.

Eenrichtingsverkeer

Vanaf 1 september is er weer verkeer mogelijk vanaf de Academiesingel, over de J.F. Kennedybrug naar de J.F. Kennedylaan en terug. Het stuk Depratsingel tussen de Menno van Coehornstraat en Meerten Verhoffstraat wordt eenrichtingsverkeer. Vanuit de Valkenstraat naar de J.F. Kennedylaan is alleen rechts afslaan dan nog mogelijk.