Breda gaat met Maatschappelijk Betrokken Onderwijs een vervolg geven aan de sinds dit schooljaar afgeschafte verplichte maatschappelijk stage.

Vanwege het belang van een maatschappelijke stage, hebben het onderwijs/Bestuurlijk Overleg Breda, maatschappelijke organisaties, Breda Actief, gemeente Breda en overige partners een plan opgesteld om de stage door te laten gaan.

Dit plan is ontstaan uit enthousiasme voor deze manier om jongeren in aanraking te laten komen met vrijwilligerswerk. Dat terwijl er in eerste instantie scepsis was over nut van de stage. Volgens Breda-Actief, dat Maatschappelijk Betrokken Onderwijs ondersteunt, blijkt uit onderzoek dat ook de jongeren enthousiast waren over de stages.

"Jongeren die zich vrijwillig inzetten voor medebewoners vergroten hun eigen leefwereld', stelt Miriam Haagh, wethouder van Onderwijs. "Dat is van onschatbare waarde voor henzelf en voor de Bredase samenleving." 

Dit is volgens Haagh reden genoeg om samen met het onderwijsveld en maatschappelijke organisaties zich in te blijven zetten voor maatschappelijke stages.

Breda Actief adviseert maatschappelijke organisaties over het werken met de jonge vrijwilligers.