Tijdens een archelogisch onderzoek op het bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda hebben archeologen resten gevonden van een duizenden jaren oude vestigingsplaats.

Het is niet de eerste keer dat er sporen uit het verleden worden gevonden in het gebied.

De vestigingsplaats is gebouwd in de Middensteentijd, oftewel ergens tussen 8800 en 4900 voor Christus. Dit blijkt uit aangetroffen vuurstenen scherven.

Waarschijnlijk hebben de inwoners er niet heel lang gewoond, want de Bredanaars in die tijd waren nog rondtrekkende jagers en verzamelaars. 

Aardewerk

De archeologen ontdekten op de plek verder de contouren van een laat ijzertijds graanschuurtje en vonden ook aardewerk uit die tijd. Op de rand van het beekdal werd een grote waterkuil aangetroffen met een diameter van 4,5 meter en een diepte van meer dan 2 meter.

Tijdens de aanleg van de HSL werden er al eerder resten van vijftien huizen uit de IJzertijd aangetroffen. Ook in de Romeinse tijd hebben er mensen in het gebied gewoond, zo blijkt uit de aangetroffen kuilen, greppelsporen en grafstructuren uit die periode. Hierna is het lange tijd rustig op de plek, want de eerste sporen van het verleden daarna komen uit de Nieuwe Tijd. 

Ecologische zone

De archeologen kwamen de resten op het spoor vanwege de aanleg van een ecologische zone op het toekomstige bedrijventerrein Rithmeesterpark. Door dit natuurgebied van 60 bij 120 meter loopt de belangrijke beek De Bijloop. Deze verbindt de Vloeiweide bij Rijsbergen met de natuurgebieden als de Trippelenberg en het Mastbos.

De ecologische zone is een belangrijke rustplaats voor dieren zoals de groene kikker, kamsalamander en waterspitsmuis die van het ene naar het andere gebied trekken. Ook is het een goed leefgebied voor vissen, zoals de kleine modderkruiper. Verder zijn de oevers van De Bijloop uitermate geschikt voor ijsvogels die willen nestelen.