De gemeente Breda heeft positief gereageerd op het initiatief om 155 woningen te bouwen op het braakliggende terrein Molenkwartier aan de Teteringsedijk. 

Het gebied kent een ernstige bodemverontreiniging en ligt er al lang verwaarloosd bij. Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten moeten er daarom eerst nog een aantal zaken worden onderzocht.

De bodemsanering zal al op korte termijn plaatsvinden. Verder wil de gemeente stimuleren dat het terrein gebruikt kan worden voor tijdelijke initiatieven zolang de bouw nog niet is begonnen.

Naast enkele milieu-aspecten zal ook bekeken worden welke invloed de bouw heeft op de verkeerssituatie in het gebied en of het soort woningen aansluit bij wat Breda nodig heeft.

Bouwplan

Het bouwplan was in eerste instantie een idee van Florie van den Heuvel BV. Toen dit bedrijf failliet ging werd het project via een curator overgenomen door Over-IJssel 1882 Investment BV.

Oorspronkelijk zouden er 190 woningen op het terrein worden gebouwd. Dit aantal vond de gemeente teveel, waarna er werd besloten tot de bouw van 155 woningen. De huizen zullen in fases, tussen 2016 en 2022 worden gerealiseerd.