Het aantal legale vuurwapens in de gemeente Breda is vorig jaar gedaald van 1.098 naar 1.094. Per 100 inwoners zijn er in Breda 0,61 wapens in omloop. 

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl via de Wet openbaarheid van bestuur van de politie heeft ontvangen.

Nederland

Het aantal legale vuurwapens in Nederland daalde vorig jaar van 209.922 naar 205.347. Dat is de grootste daling in de afgelopen zeven jaar. In 2013 was eveneens een daling zichtbaar, maar die was iets minder fors dan vorig jaar. 

Volgens de politie zijn er een aantal redenen voor de afname. Personen die bijvoorbeeld met jachtsport stoppen, moeten hun wapens inleveren. Ook moeten vergunninghouders die emigreren hun verlof in laten trekken en wapens inleveren.

Vorig jaar had een op de 82 personen een vuurwapen in bezit. In 2007 was dat nog een op de 79,6 personen.

Jachtsport

Op de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog zijn relatief de meeste wapens in omloop, met respectievelijk 7,27 en 5,41 wapens per 100 inwoners. In de Overijsselse gemeente Tubbergen zijn 5,04 wapens per 100 personen aanwezig. Ook in Zeeland zijn veel legale vuurwapens te vinden.  In die gebieden is de jachtsport het grootst, dus worden daar ook relatief meer vergunningen verleend.

Grote steden

Utrecht heeft met 0,31 vuurwapens per 100 inwoners het laagste relatieve aantal. Rotterdam, Amsterdam en Delft volgen met 0,33 wapens per 100 personen.